הלקטי זרעים של פרג מזרחי
כאשר הצמח משלים את יצירת הזרעים, מסתיים מחזור החיים שלו.