ציפורים בגן - תיבות קינון
 
שפע של שיחים סבוכים ועצים בגבהים שונים יבטיח מקומות קינון טובים עבור ציפורים, המקננות בין הענפים, כגון: צופית, פשוש, בולבול, שחרור ואחרים. לעומתן, ציפורים המקננות בחורים ובחללים כמו דרור הבית, נקר, דוכיפת ובמיוחד ירגזי, ניתן למשוך לגינה בעזרת תיבות קינון מתאימות.
מידע רב למעוניינים להעמיק בנושא, קיים באתר של "המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר"
http://www.yardbirds.org.il/food/nesting/nesting.htm