חרצית פסיפית - הפריחה הסתווית היא בונוס נוסף על המראה המיוחד של עלוות צמח זה