הספר "גמדים" - השפעה מכריעה על אומות הגמדים ומעצביהם.