Tagetes erecta
משפחת המורכבים
מוצא: מקסיקו
 
  • עונתי קיצי-סתווי
  • פריחה כדורית גדולה בכתום או צהוב
  • עלווה בעלת ריח חריף
  • שמש מלאה או חצי יום שמש
  • גובה: 40-30 ס"מ
  • קיימים גם זנים גבוהים אשר אינם נפוצים כיום
  • מרווחי שתילה: 25 ס"מ
  • 16 שתילים במ"ר
  • הסרת פרחים נבולים מעודדת המשך פריחה
  • השקיה בינונית