למרבה הצער רוב זני הקוסמוס המנוצה הנמכרים כיום
חסרים את החוסן שאפיין אותם בעבר.