נימפאה 'מרליאצאה כרומטלה'
 
Nymphea marliacea 'Chromatella'
משפחת הנופריים
מוצא אקלימי: ממוזג
 
  • פורחת מן האביב עד הסתיו בצהוב בהיר
  • שמש מלאה או חצי יום שמש
  • עומק בריכה/ מיכל: 80-45 ס"מ
  • העלים נעלמים בחורף ומתחדשים באביב
  • צמח בסלסילה זקוק לחלוקה ולשתילה מחדש אחת לשנתיים-שלוש
  • מתאימה גם למיכל אך רצוי לחלק ולשתול מחדש מדי שנה
  • ריבוי ע"י חלוקה