נימפאה 'גלוריוזה'
 
Nymphaea 'Gloriosa'
משפחת הנופריים
מוצא אקלימי: ממוזג
 
  • פורחת מהאביב עד הסתיו באדום
  • שמש מלאה או חצי יום שמש
  • עומק בריכה/מיכל: 70-45 ס"מ
  • העלים נעלמים בחורף ומתחדשים באביב
  • צמח בסלסילה זקוק לחלוקה ולשתילה מחדש אחת לשנתיים-שלוש
  • ריבוי ע"י חלוקה