כדאי לראות
 
 
צמחים חדשים
 

כל חובב גינון מכיר את התשוקה לאמץ לגינתו צמחים חדשים ומפתיעים כמו גם את האכזבה שהם עלולים לגרום.
מידי שנה מגיעים למשתלת "שתיל" קרוב למאה צמחים חדשים רובם עולים חדשים שהגיעו לארץ זה מכבר. במאגר המידע של המשתלה נפתח לכל צמח חדש כרטיס ובו אנו מנסים לאסוף פרטים רבים ככל האפשר על הצמח. למרבה הצער חלק מהצמחים מגיעים אלינו מצוידים בשם שגוי או ללא שם כלל דבר המקשה מאוד על איסוף מידע ראשוני. לא פחות מצערת מכך היא העובדה שמגדלים רבים אינם יודעים דבר על יכולותיו של הצמח החדש מחוץ לחממת הגידול המוגנת שלהם.
ראוי לציין לטובה את סימה קגן ממנהל המחקר החקלאי במשרד החקלאות העוסקת כבר שנים באקלום צמחי נוי ומספקת לנו מידע רב על כל צמח וצמח שהיא מאקלמת.
בדפים אלו נביא לפניכם חלק מהצמחים שהגיעו אלינו בשנים האחרונות. חשוב לזכור שלפחות לגבי חלק מהם יעבור עוד זמן רב עד שנדע בברור אם הם צמחים מומלצים או לא.

לחצו על התפריט הימני לבחירת השנה