אקמנת סמית יכול לשמש דוגמא טובה לצמח הסובל באופן כרוני ממזיקים באזורנו. למרות חוסנו, יופיו וקצב הצימוח המהיר שלו, נתקף השיח/עץ הזה במוקדם או במאוחר באופן כרוני על ידי כנימות מגן. הכנימות גורמות להשחרת העץ ע"י פיטרית הפייחת ובסופו של דבר להתנוונותו. שיטת הטיפול המקובלת כיום בגינון שאינו אורגני, היא מתן קונפידור בהשקיה לבית השורשים, אחת לכמה חודשים, באופן קבוע. שיטה שכזו אינה אפשרית בגינון אורגני, לא רק משום שאין חומר אקולוגי יעיל נגד כנימת מגן, אלא גם משום שאין כל הגיון בגידול צמח על בסיס של הדברה קבועה.
הפרט המופיע בתמונה נעקר מהגן לאחר שהופיעה עליו הכנימה.