סוקולנטים חיים היטב במיכלים ללא צורך מיוחד בדשן. הם גם אינם נפגעים במיוחד
ממזיקים. בתמונה: קרסולת שמידט.