לא נעים לחולד באוזן - מכשיר לסילוק חולדים בעזרת גלי קול.