חיפוי בעזרת חומרים אורגנים הנמצאים בגינה, כגון: עלים, עשביה וגזם.