כאשר משתמשים בעשבים לחיפוי, יש להימנע משימוש בעשבים שכבר יצרו זרעים.
רצוי להיזהר במיוחד מעשבים המהווים ממילא מטרד רציני, דוגמת יבלית, סעידה או הצמח הנקרא: חמציץ קטן (בתמונה), המפזר את זרעיו ביעילות רבה וממרר את חיי הגנן.