עש ההדרים (מנהדר) - בעצים בוגרים הנזק הוא אסטטי בלבד.