מפתיע לגלות כיצד ברכה, אפילו קטנה מאוד, מושכת לאחר זמן קצר, מגוון כה רחב של יצורים לגינה.